יום חמישי, 8 באוקטובר 2009

שיחות הר"ן ר"ד:

פעם אחת נכנסו אנשים אליו [לרבי נחמן] וכו'....

ענה ואמר....

הוא חידוש נפלא כשזוכים להוריד אלו התורות להכניסם על כל פנים לתוך תמונת אותיות

ואף שאין העולם כדאי שיוכנסו לתוך העולם

זהו גם כן חידוש גדול!!

כשבאו על כל פנים לתוך תמונת אותיות.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...