יום שישי, 23 באוקטובר 2009

"עיקר השלום הוא לחבר 2 הפכים, וכשאתה רואה שני אנשים שהם הפכים ממש, אל תאמר שאי אפשר לעשות שלום בניהם, אדרבה, זהו עיקר שלמות השלום, להשתדל שיהיה שלום בין 2 הפכים. ולזכות לשלום הזה הוא על ידי הצדיק המאיר האמת בלב כל אחד, ומרבה שלום בעולם, וגם עושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמים" [אבי הנחל]

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...