יום שלישי, 8 בספטמבר 2009

לא להיות בעל חוב

רבינו כותב בשיחות שיש עבירה שגורמת שהאדם יהיה בעל חוב ח"ו, ולא גילה איזה. כעת ראיתי כמדומני בספר המידות שעל ידי שלא מקבלים תוכחה כראוי האדם נידון להיות בעל חוב, אז אולי זהו.  [ואם כן בודאי חשוב מאד להתחזק בהאופן היחיד להוכיח כראוי - נ נח נחמ נחמן מאומן!]
שהשם יתברך יצילנו מכל עבירות ובפרט העבירות שמביאים לידי שיעבוד.
נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...