יום ראשון, 13 בספטמבר 2009

הדור האחרון

לשון רבנו בשיחות הר"ן ר"כ.

פעם אחת אמר רבי נחמן לאחד: אגלה לך סוד, שיהיה אפיקורסות גדול בעולם...

אך אני מגלה לך זאת כדי שיתחזקו יותר כשיראו שדיברו מיזה מקודם...


והיה מתאנח מאוד על זה, ואמר: אוי, איך יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם?!

שבאחרית הימים האלה יתנסו ויצטרפו ישראל באמונה, שיעמדו ויקומו רבים שירצו להטעות אותם מהאמונה הקדושה...


לשון רבנו בשיחות הר"ן קכ"ו:

ואמר אז רבי נחמן: שקודם שיבוא משיח לא יהיה אחד שיצעק על אמונה...

ויהיה כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר

ואין ספק שלא ימצא אז קיבוץ כמונו היום שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד שחפצים באמת לשמוע דבר השם, ואף על פי שיהיו אז איזה כשרים בדור, אך יהיו מפוזרים.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...