יום שני, 7 בספטמבר 2009


/div>


אין לאדם לקבל מנהיגות ושררה, כי אם כשיש לו אמונה בשלמות שאין שלמות אחריו.
(ליקוטי עצות)

כשאדם רוצה להתקרב להשם יתברך ולשוב בתשובה, צריך שיעברו עליו אלפים ורבבות ירידות בלי שיעור, וצריך שיהיה גיבור חזק, לחזק לבבו בכל פעם לבלי להניח את מקומו משום ירודה שבעולם, יהיה איך שיהיה.
אב"י הנחל מכתב מ"ג

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...