יום חמישי, 24 בספטמבר 2009

מעלת ספרי רבנו

רבינו הקדוש כבר נמצא בעולם, יש כבר "ליקוטי מוהר"ן" בעולם.

כשיבוא משיח צדקנו, אז יהיה כל העולם מלא שמחה, ירקדו כולם, יש לנו כבר "סיפורי מעשיות", ויש לנו כבר "ליקוטי הלכות", ו"ליקוטי מוהר"ן", ו"קיצור ליקוטי מוהר"ן","ליקוטי עצות"
הוא יגיד פירוש, מה זה "ליקוטי תפילות", מה זה "ליקוטי הלכות", מה זה "ליקוטי עצות", מה זה "סיפורי מעשיות", משיח הוא כל פעם יקח איזה טיפה מן הים ויגיד, והם כולם יהיו נעשים צדיקים.
כן, מרשעים גמורים - צדיקים קדושים! זה לימודים של משיח, איך זוכים לקיים התורה, איך זוכים לשמור ולעשות ולקיים.

רק ספרי ברסלב, זה בורא עולם חדש, כל דיבור של רבינו. ואנחנו צריכים למסור נפשינו על זה, ולהכניס בליבנו ובלב זרעינו ודורותינו, ולדבר תמיד רק בזה, איך זוכים לצאת מן העוונות ומן התאוות, איך זוכים לתקן, הכל בכח רבינו הקדוש. הוא גילה לנו שהוא יכול לעזור לנו, הוא יכול לתקן אותנו כמו שאנחנו.

כל תורה שגילה רבינו בעולם, כל דיבור שגילה בעולם, זה כל חיותנו ותפארתנו, ואנחנו צריכים לרחם על עצמינו ועל זרעינו ועל דורותינו, להודיע לכולם, לכל העולם, שיש עכשיו בדורות אלו, בחושך הזה, יש כבר אור כזה שהוא יכול לעזור לנו, להוציא אותנו מן העוונות ומן התאוות, ולתקן הכל.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...