יום שבת, 12 בספטמבר 2009

ועתה בוא וראה והבן נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה

"כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא ניפלאת היא ממך
ולא רחוקה היא לא בשמים היא לאמר
מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה"
(נצבים, ששי) אין יותר מכוון מזה !
נ נח נחמ נחמן מאומן

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...