יום שישי, 11 בספטמבר 2009

"זה רחמנות כזה שאי אפשר לתאר! (עניין רבי נחמן) איפה אנחנו? איפה אנחנו? יש כבר בעולם 'ליקוטי תפילות' כזה ו'ליקוטי מוהר"ן כזה' ו'ליקוטי הלכות כזה' איך אפשר? איך אפשר לישון? וגם אנחנו, צריכים רק תמיד, לדבר לפני העולם מרבנו ז"ל, להביא אותם לרבנו" (סבא)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...