יום שלישי, 8 בספטמבר 2009

אצל עזרא בבית שאן

/blockquote>
ריבונו של עולם הושענו שתקרבנו לצדיק האמת ושתביאנו לאומן על ראש השנה הקדוש הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה.
(מתפילותיו של ר' יצחק ברייעטר)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...