יום ראשון, 23 באוגוסט 2009

למצוא את הצדיק

 


בדף יומי סיימו עכשיו מסכת בבא מציעא שמדברת ממציאת אבידות. רבינו לימד איך שכל אחד נאבד לו הרבה אבדות, וצריכים למצוא הצדיק בחי' משה רבינו שיעזור לו למצוא שאר אבידותיו.

מי שהוא הראה לי שהמילים האחרונות במסכת הם "אפריון נמטיה לרבי שמעון" (באמת בגמרא כתוב "נמטייה" עם שני יודין, אבל ברי"ף כתוב נמטיה ביוד אחד כמו שכתבנו!). רש"י פירש שאפריון זה חן, שצריכין ליתן חן לרבי שמעון. בזמן הגמרא הצדיק שהיה בבחינת משה רבינו היה רבי שמעון, והיום עד ביאת המשיח הצדיק הוא נ נח נחמ נחמן מאומן. הגימטריא של "אפריון נמטיה ל" הוא בדיוק נ נח נחמ נחמן מאומן, שאפילו רבי שמעון צריך לשתות ממימיו!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...