יום ראשון, 30 באוגוסט 2009

חשיבות להזכיר שמות הצדיקים

בס' חכמת המצפון בפ' עקב מביא מהבראשית רבה לט:יז שאמרו חז"ל עה"פ והיה ברכה שאפילו עוברי דרכים וספינות כשהיו מזכירים שמו של אברהם אבינו היו ניצולים בזכותו, ע"כ.


והנה המזכיר שם המפורש, מבואר בספרים, שח"ו זה מעורר דינים גדולים עליו, כי חוקרים מי הוא זה שהעיז להגיד שם של מלך מלכי המלכים הקב"ה, אכן כאשר מזכירים שמות הצדיקים, להיפך כולם נהנים ומיפים כחו ואשרי חלקו שהזכיר אוהבי השי"ת, שהוא ית"ש נתנם לנו ובחר בהם ורצה בהם, ורוצה שאנו נאחוז בהם.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...