יום ראשון, 23 באוגוסט 2009

מרדכי איש הכותל מחפש ומבקש מי שישלם על נסיעתו לאומן בשביל ראש השנהאין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...