יום ראשון, 23 באוגוסט 2009

אבי"י הנחל ח"ב קי"ט (הוצאת הקרן)

"גבולי ארץ ישראל יכולים להתפשט ויומתח ויתרחב ויתגלה ויתגדל ויתקש הרבה מאוד על ידי צדיק האמת...

כי הצדיק מהפך כל מקומות החיצונים והרחוקים מאוד אל הקדושה...

כל כוונת הבריאה היתה על הציון הקדוש באומן

אשר במקום זה נולדנו רק בשביל זה - כדי לגלות כבודתך הגדול והקדוש...

אשריהם הרגליים שהולכים ונוסעים להצדיק האמת באומן שברוסיא והנילוים אליו,

ומי שזוכה לנסוע ולילך אליו, וההליכה היא ברגלין, על ידי זה מגביה בחינת רגלין שהוא בחינת זה העולם העשייה..."


חיזוקים נוספים מהסבא על עניין הנסיעה לאומן:

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...