יום שישי, 24 ביולי 2009

המשוטטים - תזהר, יענישו מהשמים!

מי שהוא שונא ממון, מלמדים אותו מלמעלה הדרך שילך בה

(ספר המידות)

7 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

" אתם ממש חוצפנים דחוצפה "

"תדליק לי את הנשמה" אמר/ה...

"בעוון נבול פה צרות וגזרות מתחדשות, ובחורי ישראל מתים,חס ושלום, ויתומים ואלמנות צועקים ואינם נענין"(ספר המידות ניבול פה ג")

נ נח אמר/ה...

ראיתי את הקטע, אומנם הגזימו אבל ניבולי פה אין בו ואם 'תדליק לי את הנשמה' חושב שכן אז שילך ללמד מה זה ניבול פה!

ותראו בתורה י' בסוף:"אבל יש בני אדם שרודפים אחר כבוד ורוצים למלוך ולהנהיג את העולםואומרים שיש לאל ידם לעשות פדיונות ולהתפלל תפילות... אבל בעלי גאוה...וגם אין מניחים שאר בני אדם שילכו אצל צדיקים.. ובזה הם ניקראים בשם אבימלך..."
ספר המידות:מי שיש בו גסות(בעלי גאוה...)לסוף נכשל באשת איש והוא כעובד עבודה זרה וכאילו כופר בעיקר ...וכאילו בנה במה...וראוי לגדעו כאשרה.."
ספר המידות:"כל ליצנותא אסירא חוץ מליצנותא דעבודה זרה"
מותר לצחוק על עבודה זרה ואף על פי שזה לא היה קטע כל כך מצחיק, תירגעו אתם עם התגובות שלכם!!!!
רשעים בחושך ידמו!

נ נח אמר/ה...

התכוונתי
רב"י ראשי תיבות רשעים בחושך ידמו

'תדליק לי את הנשמה' אמר/ה...

כשחולקין על האדם, נמצא שרודפין אותו , והוא בורך בכל פעם להשם יתברך , וכל מה שחולקין עליו יותר , מרקבין אותו יותר להשם יתברך כי השם יתברך בכל מקום , בבחינת" אם אסק שמים שם אתה , ואציעה שאול הנך" נמצא שבכל מקום בורך להשם יתברך ,וזה בחינת "ופרעה הקריב"-שהקריב את ישראל לאביהם שבשמיים " שעל ידי רדיפתו אותם ניתקרבו יותר להשם יתברך כנ"ל.

'תדליק לי את הנשמה' אמר/ה...

ראה ליקוטי מוהרן.

נ נח אמר/ה...

סבבא נו מה אתה רוצה להגיד בזה?

במקום שאין אנשים השתדל להיות איש אמר רבי נחמן הורדנקא זה התבודדות

ב"ה לכבוד יום הילולה - ב' תמוז נ נח נחמ נחמן מאומן