יום חמישי, 15 באפריל 2010

זכרון בעלמא דאתי

המשך "תקנות והנהגות" - ר' יצחק ברייטר


א. זכרון בעלמא דאתי.


2.
טוב מאוד כשבא היום - להשליך עצמו על השם יתברך, ולסמוך עליו. ולמסור כל התנועות שלו ושל בניו והתלויים בו על השם יתברך. שיהיה הכל כרצונו יתברך, וכן כשמגיע שבת או יום טוב - למסור כל ההתנהגות וכל העניינים והתנועות של אותו השבת או היום טוב - להשם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך.


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...