יום רביעי, 20 בינואר 1999

עוד השמטה השייך לספר הקדוש חיי מוהר"ן בענין מפרסמים של שקר!

עז
מנימוס המדינה והבעטלירס שהמליכו
פעם אחת היתה מדינה, שהנימוס היה, שכל שלש שנים היו לוקחים מלך אחר, בזה האפן: היו יוצאים לשדה, והראשון שפגעו בו היו ממליכים אותו, אפלו סומא וחגר. פעם אחת יצאו, ופגעו ראושן בבעטליר (קבצן) אחד שהיה שכור, ותכף לקחו אותו בכבוד והביאו אותו לפלטין המלך, והפשיטו את מלבושיו והלבישו אותו בגדי מלכות והכתירוהו בכתר מלכות, והיה שכור ולא ידע כלום, ויישן. וכשנעור משנתו, וראה שהוא בפלטין של המלך ומלבש בגדי מלכות והמשוררים מזמרים, התפלא מאד אם זה חלום. הלוא הוא זוכר שהיה מטל באשפה. והכה באצבעו, שיכיר אם זה חלום או לא, וראה שיאן זה חלום. על כן חשב שהוא באמת מלך, ורק שהוא בעטליר היה חלום. אבל הוא זכר, שהוא התקוטט עם בעטליר אחר ונעשתה לו חבורה. ראה שעכשו יש החבורה, וראה ששניהם אינו חלום, ונתבלבל מזה. ובא על המצאה חדשה, שילך לבית האחר שיש שם ספרים ויראה אם מבין בספרים – זה סימן שהמלך הוא אמת והבעטליר הוא חלום, ואם לא – אינו יודע מה הוא. ולקח הספרים, ולא הבין הכתוב בהם. ונתישב בדעתו ואמר: אמת הוא שאני מלך, ומה שאינני מבין – מפני שהכל אינם מבינים, והספרים אינם אלא רק לתכשיט.
וסים רבנו ז"ל: כך הוא בהמפרסמים של שקר, שרואים שעושים להם כבוד כזה ואינם מבינים מפני מה, ומתבלבלים בדעתם אם באמת הם מפרסמים או זה חלום. ואם אמת הוא כך, מדוע אינם משיגים שום דבר? ומתישבים בדחק, שבמאת הם צדיקים, ומה שאינם משיגים – מפני ששום צדיק אינו משיג ויודע. ובזה פוגמים באמונת חכמים. ע"כ

אמר המעתיק לאתר:
ויש להעיר, שאיזה רב שבא למסקנה כזו שהו רב אמיתי כמו הצדיקים אמיתים, הלוא יש תוצאות חמורות ביותר מזה, מצדו מגם מצד כל אלו שהוא יטעה, ועם כל זה רבי נחמן דאג ביותר על הנקודה הזו שרב השקר יפגם באמונת חכמים!
נ נח נחמ נחמן מאומן

2 comments:

אנונימי אמר/ה...

חזק ביותר!

אנונימי אמר/ה...

יפה מאוד

כדאי שאת ההוספות שלך שהם חשובות מאוד, תציין אותם בכתב אחר ותכתוב "אמר המעתיק לאתר:"