יום שישי, 31 באוקטובר 2008

תפילה להתבודדות - ליקוטי תפילות רפט)

עזרני והושיעני מלא רחמים, יהמו מעיך ורחמיך עלי כי ידעת כי זה כמה נכסוף נכספתי להתקרב אליך ולשוב ממצולות ים שנלכדתי בהם בעוונותי הרבים ואני רוצה לחתור בכל עת להתבודד ולפרש שיחתי לפניך, ועדין לא זכיתי לפרש שיחתי לפניך כראוי, ועל כן עדין לא נושעתי מצרות נפשי המרובים מאוד מאוד, וכבר עברו משנותי מה שעברו "ואתה יהוה עד מתי", מתי תתחיל להושיעני ישועה שלמה באמת כי אם אמנם רבות עשית אתה יהוה אלהי עמי, נפלאות ונוראות, חסדים גדולים ועצומים בלי שעור, אשר נתת לי כח עד הנה לצפות לישועתך, ולהסתופף בצל קדשת צדיקיך הנאמנים באמת, אבל אף על פי כן, עדין אני רחוק ממך מאוד מאוד, וגודל רחוקי ועניני ומהותי אי אפשר לבאר ולשער, יהוה אלהי אתה ידעת ולהרבות בשיחה ותפלה לפניך, אין בלשוני מילה לפרש שיחתי לפניך היטב ככל אשר צפון וגנוז בלבבי, כי אם ברחמיך ובישועתך הגדולה, אם אזכה למצא חן בעיניך מעתה, שתפתח לי מעתה מחדש שערי תפלה, שערי תחנה ובקשה, שערי מליצה אמתיית, שערי התבודדות, שערי שיחה ודבורים קדושים, שערי חן ותחנונים, באפן שאזכה מעתה לפרש כל שיחתי לפניך בדברי תחנונים ורצויים ופיוסים חדשים בכל פעם, באופן שאזכה לשפוך לבי כמים נוכח פניך יהוה בכל עת כי אתה ידעת את לבבי, כמה אני צריך להתחיל לצעוק ולזעוק ולהתפלל ולהתחנן לפניך, ולבכות במר נפש, ולשפוך לבי כמים לפניך, ולהשתטח לפניך בכלות הנפש ממש, במסירת נפש באמת, לבקש מלפניך על נפשי, על כל החטאים והעוונות והפשעים שהרביתי מאוד לפשוע נגדך, מעודי עד היום הזה מה אדבר, "אדדה כל שנותי על מר נפשי מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה" על מר נפשי אשר גמלתי לנפשי בחנם בשביל תאוה קלה העוברת כצל עובר, מרדתי נגדך כאשר מרדתי, ובאתי למה שבאתי ואבדתי מה שאבדתי אויה עלי ועל נפשי, אוי מה עשיתי, לבי לבי על חלליהם, מעי מעי על חלליהם אוי ואבוי, מה אומר מה אדבר מה אצטדק, לולא רחמיך וחסדיך הרבים כבר היה מה שהיה רחמנא לצלן, "לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי":

אין תגובות: