יום שישי, 24 באוקטובר 2008

ספרי רבנו - "ליקוטי תפילות"

סבא ישראל ר' ישראל דב אודסר סיפר פעם בשיחה:

(ספר ישראל סבא עמוד ל"ז)

נתתי לו הספר ליקוטי תפילות, אמרתי לו שישב ויראה את זה בכל לב, וכל ימיו הוא אמר ה'ליקוטי תפילות' הרבה והוא נעשה צדיק על ידי ה'ליקוטי תפילות'.
ה'ליקוטי תפילות' עושה צדיקים!
הבה נתחזק בהפצת הספרים של רבי נחמן! נ נח נחמ נחמן מאומן.

אין תגובות: