יום רביעי, 21 בדצמבר 2016

לרבי נחמן אין ישיבות!!!! - מאמר בהשראת חנוכה


זה נ. י-נח-מינו!

נח, היה צדיק בדורו, דור של חטאים קשים, דור אשר נגזר עליו עונש כליה - מבול.
אז הקב"ה הודיע לנח על הגזירה העולמית, ושהרוצה להנצל ממנה - יכנס לתוך התיבה.
120 שנה בנה נח את התיבה, וכתוב בגמרא שבמשך כל הזמן הזה, הוא הוכיח אותם קשות על חטאם, והודיע להם, שמי שירצה להנצל מהמבול שיכנס איתו לתוך התיבה,
אך הם זלזלו וביזוהו...

לעומת זאת, אברהם אבינו, [בחינת נר חנוכה], עסק בקירוב רחוקים, אפילו ביום השלישי למילתו, הוא לא ויתר על ההפצה - ישב בפתח האהל, [בחינת נר בפתח הבית] - המתין לאורחים - רק כדי לקרבם לאמונה.

אברהם זכה וזיכה, הוא לא בנה מבנה ואמר ש'מי שירצה להתקרב שיבוא', אלא הוא יצא אליהם - ירד ממדרגתו בשבילם, והצליח! [בשו"ת חתם סופר כתב שאברהם ויתר על מדרגתו הרוחנית בשביל עסק ההפצה!]

והנה, יש לשאול:
כתוב בתורה, שנח נקרא בשם "נח" משום ש"זה ינחמינו", והשאלה היא: היכן הוא ניחם? הרי בסוף ירד המבול על כל העולם ורק הוא ניצל... הוא ניחם כביכול רק את עצמו...
ועוד יש לשאול:
הרי נח הוא מלשון מנוחה ולא נחמה, ולמה קראו לו על שם 'זה ינחמנו'?

התשובה: התורה מעידה שנח ינחם את העולם! כן, הוא ינחם, אבל לא באותו הדור אלא לעתיד!
כי מובא בכתבים, שמשה רבנו הוא מגלגול של נח...
והרי, רבי נחמן הוא משה רבנו כידוע לכל, ולכן התורה אומרת שלעתיד-לבוא "זה ינחמנו" שזה אותיות נחמן!

רבי נחמן מתקן את נח, כי רבי נחמן לא בונה תיבות, הוא עושה את העולם כולו לתיבה אחת גדולה! - מימלא אין מבנה של ישיבה לרבי נחמן...

בהפצה של רבי נחמן רואים כאלו פלאות, כל מקום שמגיעים אליו הנחמנים - נהפך לישיבה של הצדיק!
- אמרו חז"ל: "עתידין בתי תאטרון להפך לבתי מדרש" פשוטו כמשמעו! לא כמו שעלולים לטעות - שאיזו תנועה חרדית תשתלט על הממשלה ותוציא את הבליינים מהמועדונים ותכניס לשם תלמידי ישיבות... חס ושלום! אלא - האנשים שם בעצמם, הם ישבו במקומות אלו וידברו דיבורים - על אמונה ואהבת השם! כפי שאנו רואים בכל הפצה והפצה!

יש שקוראים לנחמנים - "נַח נַח" [במקום נ נח], וזה לא לחינם, כי כתוב בתורה: "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים"..

נר ר"ת רבי נחמן, נר חנוכה ר"ת נח, מצוותו להאיר לאלו שבשווקים, לרבים.
רבי נחמן, תיקון נח, אצלו כל השנה חנוכה.

וחנוכה מוביל לפורים, שעל ידי חנוכה זוכים לפורים, כן, אצל רבי נחמן בכל יום פורים!
- אשרי הזוכים להפיץ את רבנו נ נח נחמ נחמן מאומן!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...