יום רביעי, 15 באפריל 2015

יום חמישי, 9 באפריל 2015

יום שלישי, 7 באפריל 2015

יום שישי, 3 באפריל 2015

Watch "בניסן נגאלו אבותינו ממצרים בניסן עתידין להגאל עם נ נח" on YouTube

בניסן נגאלו אבותינו ממצרים בניסן עתידין להגאל עם נ נח: https://youtu.be/NDzr2LPD12U

יום שני, 30 במרץ 2015

יום ראשון, 15 במרץ 2015