יום שישי, 18 ביולי 2014

שבת שלום

ההפטרה של שבת הזאת 
פרשת מטות:
"ואני הנה נתתיתך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ...ונלחמו אלייך ולא יוכלו לך כי אתך אני נאם ה' להצילך".

שבת שלום שקטה ומבורכת עם ישראל חי
נ נח נחמ נחמן מאומן

Hearts Screaming to God

נשמות ישראל בדרך לפעולה


החייל ברק איתן ז"ל הי"ד


תפילה על החיילים. מאת סבא ישראלתמונות ממבצע צוק איתן

כולנו חברים נ נח דורשים מצה"ל לגייס רכבים לזמני מלחמה לטובת הנחמנים 

בעזרת השם תנצחו

תמונה מדהימה 

נחמנים בשטח

אחת התמונות

מרגש

עם רכב כזה הנחמנים דורשים להכנס לשטח האוייב

כולנו חברים

שימו לב לצדיק מימין עם החוגר-קמיע
ליין חדש בצה"ל

מנוחת הלוחם במלחמתה של תורה

האריות מפגינים בירושלים

כולנו חברים נ נח דורשי מצה"ל להציב רמקולים בכניסה לעזה, לקבל את החיילים בחזרתם הבריאה והשלמה

בעזרת תפילה בתל אביב - ריקודים מסביב


יום שני, 14 ביולי 2014

חלוקי הנחל. לצפייה ולהעתקה

קובץ קצר וקולע ביסודות האמונה על פי רבי נחמן, מאת ר' יצחק ברייעטר. חדש ברשת
http://chaloki.blogspot.co.il/

מכניע זדים, הספר לצפייה ולהעתקה

http://machniha.blogspot.co.il/

חדש ברשת לצפייה והעתקה

הספר
קנאת השם צבאות
http://knathasem.blogspot.co.il/

יום ראשון, 13 ביולי 2014

The Petek - The Petek - The Petek -- Na Nach Nachma Nachman MeUman!

HH enjoy my daily charade after the daily morning prayers --- Na Nach Nachma Nachman MeUman!

שיר הפתק שלאחר שחרית בציון הקדוש עם חזנות

יום ראשון, 6 ביולי 2014

אומן משגעת

לולבים

לקראת סוכות, מי שרוצה להשיג לולבים טובים ובזול למכור שיתקשר לסהר 0502424440 [אני רק העברתי את ההודאה]

יום חמישי, 3 ביולי 2014

ויהי ידיו אמונה

ובליקוטי מוהר"ן (תנינא סימן יט) איתא וז"ל:

והמחקרים והכופרים מפרשים כל התורה כולה על פי חכמות ואפיקורסות שלהם. שכל התורה ואפילו מצוות מעשיות הכתובים בתורה, מפרשים הכל על פי צורה ושכל. לא מבעיא מעשיות הכתובים בתורה, אומרים שהם מרמזים רק על הנמשל והצורה לבד, דהיינו שכליות שלהם, אלא אפילו מצוות מעשיות המפורשים בתורה, מפרשים הכל שהם מרמזים רק על שכליות וחכמות שלהם, וכופרים בפשוטו לגמרי.


וזהו בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל שהיה עמלק חותך מילות וזורק כלפי מעלה. כי מילה היא מצוה ראשונה שנצטוה בה אברהם אבינו שהיה ראש למאמינים, ועמלק שהוא בחינת הפילוסופים והכופרים, הוא כופר בכל המצוות ומפרש הכל על שכליות לבד כנ"ל, וזהו: "חותך מילות וזורק כלפי מעלה", שכופר במצות מילה וזורקה כלפי מעלה אל השכל. כי הם מפרשים הכל רק על שכליות לבד וכופרים בעשיות המצוות כנ"ל. אשרי מי שאינו יודע מהם כלל. ועל כן עיקר הכנעתו על ידי אמונה, בחינת "ויהי ידיו אמונה" וכו' כנ"ל.דע מה תשיב

ובלקוטי מוהר"ן (ח"א סימן סב) איתא וז"ל: כי האמת, מה שהגביל השי"ת לשכל האנושי שיוכל להבין, הוא מצוה גדולה לחדד השכל להבין הדבר על בוריו, ועל זה נאמר "ודע מה שתשיב לאפיקורוס".


כי יש חילוק בין הקשיות, כי יש קושיא שיכול האדם להבין תירוץ על קושיא זו, על זה נאמר: 'ודע מה' וכו'. ויש קושיא שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושיא כזו, רק לעתיד לבוא יתגלה התירוץ, אסור לאדם לעיין בהם, וכל מי שסומך על שכלו ומעיין בה, על זה נאמר: "כל באיה לא ישובון", כי על קושיא כזו אסור לסמוך על שכלו, רק להעמיד על אמונה. ואפילו אלו הקשיות שיש עליהם תשובה, לפעמים נסתמו שבילי השכל ואינו יודע להשיב, ונזרקה בו אפיקורסות, ואינו יודע מה להשיב על אפיקורסות.


אחד היה אברהם

"אֶחָד הָיָה אַבְרָהָם" (מלשון הכתוב ביחזקאל לג, כד). ועיין בהשמטה שאחר ליקוטי מוהר"ן קמא וז"ל: "אחד היה אברהם", שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם שסרים מאחרי ה' ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים, רק כאילו הוא אחד בעולם, וזהו: "אחד היה אברהם".

וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס כי אם על ידי בחינה זו, שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם המלעיגים ומסיתים ומונעים מעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת "אחד היה אברהם" - כאילו הוא יחיד בעולם כנ"ל.


״אין לנו על מי להישען״ (גרסת דאנס) - בריו חקשור - BARYO